Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Kontakty

Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace
Černopolní 212/9, 613 00 Brno

ředitelka: PaedDr. Jana Stěničková; tel. 532 234 744; jana.stenickova@mszscernopolni.cz
zástupkyně pro předškolní vzdělávání: Bc. Veronika Enekeš; tel. 532 234 640; veronika.enekes@mszscernopolni.cz
zástupkyně pro základní vzdělávání, výchovný poradce: Mgr. Eva Šmikmátorová; tel. 532 234 640; eva.smikmatorova@mszscernopolni.cz
hospodářka školy: Gabriela Fialová; tel. 532 234 321; gabriela.fialova@mszscernopolni.cz

IČO: 643 27 809
DIČ: CZ64327809
ID datové schránky: q8ut4nq

pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Mgr. Anežka Rejzková – právník
Hybešova 15, Brno 602 00
IČO: 60 555 980

Pracoviště:

  • Pracoviště dětské medicíny FN Brno, Černopolní 212/9
  • Pracoviště dětské medicíny FN Brno, Černopolní 22a
  • Pracoviště medicíny dospělého věku FN Brno, Jihlavská 20
  • Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny, Berkova 34/38

Rodiče, kteří mají děti hospitalizovány na oddělení dětské psychiatrie ve FN Brno, Jihlavská 20 mohou pro rychlou komunikaci s pedagogy využívat emailovou adresu: oddelenipk@seznam.cz