Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

ŠVP PV

Školní vzdělávácí program pro předškolní vzdělávání „Svět kolem nás“ k náhlédnutí zde ŠVP PV.