Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Ahoj škola!“ k nahlédnutí zde ŠVP ZV.