Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

činnost školy v době koronaviru

Naše Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace se v době mimořádných opatření zapojila do péče o děti zaměstnanců FN Brno, zároveň ji také navštěvují děti rodičů IZS. Kromě pomoci dětem s každodenními úkoly zadanými učiteli jejich kmenových škol také pamatujeme na přidanou hodnotu těchto setkávání a zbylý čas využíváme k mezipředmětovým výchovně vzdělávacím aktivitám. Přiložené fotografie tak dokumentují „výlet“ do středověku za Karlem IV., večerníčkové setkání či pestré velikonoční tvoření.

Comments are closed.