Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Adventní výtvarná dílna

Těsně před zahájením adventního období si paní učitelky a paní vychovatelky připravily pro hospitalizované děti a žáky kreativní dopolední program „Adventní výtvarnou dílnu“, která se uskutečnila ve čtvrtek 30. listopadu 2023. Atmosféra byla vánoční nejen vlastním tvořením, ale i lahodným punčem, který provoněl celé prostory školy. Přložené fotografie pak dokládají pestrost celé dílny, ve které si každý našel to své.

 

Comments are closed.