Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Dne 19. listopadu 2019 k nám do školy opět zavítal nadpraporčík, pan Chaloupka z Policie ČR, oddělení prevence. Společně s přítomnými dětmi a žáky pohovořil o pravidlech bezpečného chování v dopravním provozu, přecházení vozovky, pohybu po chodníku, důležitosti užívání reflexních prvků apod. Každý si také měl příležitost vyzkoušet snímání otisků prstů. Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na příští setkání.

Comments are closed.