Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

canisterapie na dětské onkologii

Na základě pozitivních zkušeností z felinoterapeutických návštěv na Klinice dětské onkologie se paní učitelka Mgr. Jana Balšínková rozhodla, po úspěšném absolvování canisterapeutických zkoušek se svou Chelsea – fenečkou zlatého retrievera, začít navštěvovat malé pacienty i s touto formou zooterapie.

Chelsea za dětmi chodí podle potřeby a vždy po předchozí konzultaci se zdravotnickým personálem. Děti si na ni rychle zvykly a samy si o její návštěvu říkají. Canisterapeutické setkávání pomáhá dětem po stránce fyzické i psychické, uvolňuje psychické napětí, napomáhá v navázání kontaktu s malými pacienty, motivuje k léčbě či ke zvládnutí různých lékařských úkonů.

Otevřenost nemocničního prostředí k umožnění realizovat ať už canisterapii či felinoterapii, je skvělým krokem, jak pomoci hospitalizovaným dětem lépe zvládnout náročnou životní situaci v nemocnici.

Comments are closed.