Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Konec dubna se na většině odděleních nesl na vlně čarodějnického reje, zajímavý program si připravila i paní učitelka Mgr. Marie Vichrová na oddělení dětské interní kliniky 67 a dětské ortopedie. S Malou čarodějnicí a havranem Abraxasem  se děti podívaly do jejich pohádkového světa a společně si přečetly o filipojakubské noci. Příběh z Chaloupky na Vršku pak doplnil patřičné tradice související s koncem zimy a vítáním jara. Následně děti zvládly vyplnit čarodějné grafomotorické pracovní listy, vyřešit hádanky – a zejména – vytvořit si vlastní čarodějnice, které si nakonec společně zatancovaly a zadováděly.

Comments are closed.