Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Školská Rada

Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním odborném, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Školská rada 
Číst více