Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Desatero pro primární prevenci

V podzimním období školního roku 2021/2022 je úsek základní školy (2. stupeň) zapojen do projektu „Desatero pro primární prevenci“. Jedná se o projekt, který je podporovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.

Hlavním smyslem tohoto projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadu a je záměrně navržen tak, aby jej bylo možné využít i v případě přechodu školy na distanční formu vzdělávání.

 

 

Comments are closed.