Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Od roku 2005, kdy vznikla úžasná myšlenka vytvořit soutěž pro děti o dobrých skutcích, nazvaná „Dětský čin roku“, se děti z naší školy do této soutěže zapojují pravidelně. Pobyt v nemocnici je pro každého člověka náročné období. V nemocnici člověk srovnává životní hodnoty, objevuje v sobě duševní sílu, která mu pomáhá překlenout pro tento okamžik tíživou životní situaci, objevuje cenu přátelství a vlastní rodiny, kdy člověk vnímá obrovskou lásku svých nejbližších.

Nejen z tohoto důvodu jsou ve Fakultní nemocnic Brno, pracoviště dětské medicíny učitelé a vychovatelé, aby hospitalizovaným dětem pobyt zpříjemnili. Jedením z takových nástrojů je i spolupráce s nadačním fondem Whirpool. Do soutěže vypsané tímto NF žáci píší příběhy ze svého života. Témata pro „Dětský čin roku“ jsou tato: pomoc v rodině, pomoc starším lidem, pomoc ostatním, pomoc na netu, pomoc přírodě, kolektivní pomoc a záchrana lidského života.

Již devětkrát se žáci naší školy ocitli se svými rodiči v pražském Brožíkově sále na Staroměstské radnici, kde si převzaly hodnotné ceny z rukou známých osobností (Aleš Háma, Petra Černocká, Dana Morávková, Zora Jandová, Jitka Čvančarová, Jiří Ježek a dalších) a pro naši nemocnici za každý svůj příběh vyzískaly 10.000 Kč.

V prvních letech této soutěže bývala předsedkyní komise zpěvačka Ewa Farná. Její krásná slova dětem říkáme dodnes: „My celebrity jsou úplné nuly proti vám, kteří jste s láskou někomu pomohli.“ S touto soutěží se snažíme budovat lepší svět, protože dobro, které v nás přebývá, dáváme dál pomocí pera a známých osobností a prostřednictvím médií se dostane dál do světa.

Žáci z Mateřské školy a základní školy při Fakultní nemocnici Brno, příspěvkové organizace věcí, co je pro šťastný život důležité a je krásné, že „Dětský čin roku“ předává jejich myšlenky dál…

Comments are closed.