Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

I v letošním školním roce jsme se rozhodli odchovat housenky babočky bodlákové. Přes počáteční překvapení, kdy již následující den od objednávky dorazil balíček s housenkami, jejich následný velký hlad a rychlý růst, se po několika dnech housenky zakuklily a nezbylo nám tak nic jiného, než čekat.

Ve čtvrtek 15. června 2023 jsme se pak dočkali prvních motýlů, další se vylíhli v následujících dnech. Proto se ihned v pondělí 19. června 2023 uskutečnil dopolední program „Hrajeme si s motýly“, který měla v režii paní učitelka Mgr. Kateřina Mudráková.  Na akci se sešlo neobvykle početné obecenstvo dětí všech věkových kategorií včetně jejich doprovodu. Všichni přítomní se dozvěděli o průběhu vývoje motýlů, měli možnost poskládat si puzzle s vývojem motýla, prohlédnout si několik zajímavých publikací či si jednoduchého motýla vyrobit.

Ve venkovním prostoru areálu Dětské nemocnice pak děti pro motýly malovaly květiny křídami na zem. Následné slavnostní vypuštění motýlů do volné přírody ukončilo netradiční pondělní dopoledne, které v celém jeho půrběhu doprovázela krásnou hrou na příčnou flétnu absolventka JAMU – MgA. Aneta Kořínková.

Comments are closed.