Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Jarní setkání s našimi seniorkami

Na středu 13. března 2024 jsme k nám opět pozvaly naše bývalé kolegyně, které z naší školy odešly do starobního důchodu. Setkání se všemi účastnicemi bylo velice milé a přineslo řadu vzpomínek na uplynulá léta. Všechny přítomné přivítala nejen paní ředitelka PaedDr. Jana Stěniková a zástupkyně za odbory Mgr. Gabriela Veselá. Zároveň přišly naše seniorky pozdravit i děti z pediatrické kliniky a oddělení dětské ortopedie – veselými písničkami za doprovodu hry na kytaru paní učitelky Mgr. Hany Bartové.

Comments are closed.