Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Při příležitosti 701. výročí narození Karla IV. si paní učitelka Mgr. Jana Čalkovská pro žáky připravila projektové vyučování. Hlavním cílem akce, která se konala dne 19. září 2017, bylo přiblížit žákům panování Karla IV. a vytvořit středověkou atmosféru. Průvodkyní celého dopoledne byla Blanka z Valois. Žáci prožili středověkou atmosféru plnou rytířského bojování, statečnosti a hlavně moudrosti Karla IV. Vyzkoušeli si také psaní husím brkem při vyplňování křížovky jako součásti vytvořené knihy o tomto úctyhodném panovníkovi. Byli bychom velice rádi, kdyby osobnost a moudrost Karla IV. byla pro naše žáky inspirací i v běžném životě.

Comments are closed.