Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Koblížek s Městskou policií

Po roční pauze za námi dne 21. března 2017 opět přišla pracovnice Městské policie Brno a měla pro děti připravený zajímavý program dopravní výchovy a bezpečnosti na silnici. Děti měly možnost vyzkoušet si fungování semaforu, správné přecházení přes silnici, vyzkoušely si svou znalost dopravních značek. Nechybělo ani seznámení s prací policisty, výstrojí i výzbrojí, náplní práce. Což si děti také mohly vyzkoušet – pod vedením policistky se postavily do „naší dětské křižovatky“ a zkusily ji řídit. Všichni zúčastnění pak na závěr programu dostali bohatý balíček s reflexními prvky, pexesem, omalovánkami. Děkujeme MP za tyto návštěvy, kterých si velice vážíme. Jsme totiž jediná škola, jejíž děti nemohou tento program absolvovat přímo na dopravním hřišti v Brně na Riviéře.

Comments are closed.