Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mikulášská besídka s nadílkou

Po dlouhé covidové přestávce jsme se dne 5. prosince 2022 opět dočkali „tradiční“ podoby Mikulášské nadílky. Od 15. hodiny proběhla v Teyschlově hale krátká besídka ve spolupráci se Studiem V, kterou úvodním slovem zahájila paní ředitelky naší školy PaedDr. Jana Stěničková. Ta přivítala i hosty z ÚMČ Brno – sever, kteří dětem také přinesly krásné balíčky plné dobrot a tvořivých materiálů. Děti si mohly s andílky a čerty zasoutěžit v několika „sportovních kláních“ a získat drobné dárky.

Následně se celá družina v čele s Mikulášem vydala po všech odděleních a klinikách, aby potěšila všechny hospitalizované děti i jejich blízké. Na nikoho se nezapomnělo, všichni dostali krásné dárky v podobě sladkostí, ovoce či drobného výtvarného materiálu od MČ Brno – sever, kterou při akci zastupoval …

Comments are closed.