Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mikulášská besídka

V úterý 5. prosince 2023 jsme u nás ve škole opět přivítali Mikuláše s celou jeho družinou. Odpolední akci jsme zahájili krátkým programem v Teyschlově hale, kde si mohly přítomné děti zasoutěžit v jednoduchých hrách s anděly a čerty. PaedDr. Jana Stěničková, ředitelka naší školy, také všechny přítomné přivítala a představila i přítomné zástupce  MČ Brno – sever, kteří dětem přinesli krásné balíčky.

Následně Mikuláš vyrazil na tradiční obchůzku celé nemocnice, nevynechal žádné oddělení a potěšil všechny hospitalizované děti i jejich rodiče. Nově Mikuláš také zavítal do prostor čekáren a po přechozí domluvě i do některých ambulancí, aby potěšil i tamější malé či větší pacienty.

 

Děkujeme všem sponzorům a partnerům školy za pomoc a spolupráci při organizačním i materiálním zajištění celého programu.

Comments are closed.