Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

projekt „Podnikavé dny“

V průběhu měsíce dubna 2022 se úsek základní školy zapojil do projektu „Podnikavé dny“ v rámci iKAP II JmK. Samotný nápad vzešel od žáků a paní učitelky na Klinice dětské onkologie, kdy společně vymysleli, jak využít volný čas při hospitalizaci a svými výrobky pomoci někomu jinému. Z financí určených na projekt byly zakoupeny textilní tašky a potřebný výtvarný materiál; v rámci metodické hodiny se pak pedagogický sbor základní školy naučil, jak při výzdobě tašek postupovat. Následně se do tvořivé části projektu zapojili všichni žáci a učitelky na jednotlivých odděleních a klinikách Fakultní nemocnice Brno. Každá vytvořená taška je originální, nese podpis svého autora a zároveň její používání šetří naše životní prostředí a přispívá tak k řešení klimatických změn.

Hotové tašky byly následně dne 5. května 2022 slavnostně předány partnerské škole projektu – Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole Elpis Brno, příspěvkové organizaci, která si za výtěžek z prodeje těchto tašek pořídí vyvýšené bylinkové záhony na školní zahradu. Tohoto slavnostního předání se za naši školu zúčastnila paní ředitelka PaedDr. Jana Stěničková a Mgr. Jana Balšínková, školy Elpis zastupovala paní ředitelka Mgr. Pavlína Pohlová. Akce se zúčastnil také místostarosta MČ Brno – sever pan David Aleš a Bc. Štěpán Juránek, zastupitel MČ Brno – Židenice.

 

Comments are closed.