Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Již tradiční jarní akcí v rámci zooterapií se stalo setkávání s paní Komzákovou, pracovnicí Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku, která za námi dne 10. května 2018 opět přišla se zajímavým povídání o životě a světě čmeláků. Seznámila nás se stavbou těla čmeláka, způsobem jeho života, jeho důležitou rolí pro člověka a vysvětlila nám i několik signálů čmelákova chování. Všichni jsme nakonec měli možnost přímo pozorovat živé čmeláky v jejich hnízdě, našli jsme královnu, matečníky i dělnice a měli tak možnost seznámit se s jednotlivými vývojovými stádii. Kdo se zaposlouchal, uslyšel i čmeláčí bzučení. Děkuje paní Komzákové a budeme se těšit na příští povídání.

Comments are closed.