Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Světový den dárcovství a dobrovolnictví

V rámci výzvy „Světového dne dárcovství a dobrovolnictví“ za námi dne 14. prosince 2017 přišli zástupci Jihomoravského kraje a přinesli dětem na jednotlivá oddělení knihy, které si paní učitelky předem vybraly. Atmosféra byla o to radostnější, že děti mohly tajemné balíčky rozbalovat. Společně jsme si pak knihy všichni prohlédli a rozdělili je na příslušná oddělení. Děti dostaly na památku také malý knižní dárek a drobné pamlsky. Děkujeme Jihomoravského kraji a budeme rádi za další spolupráci.

Comments are closed.