Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Na konec 1. pololetí školního roku jsme si pro hospitalizované děti a žáky opět připravili zajímavé dopoledne ve spolupráci s agenturou „Pochop přírodu“. V úterý 30. ledna 2024 k nám do školy zavítal nám již známý pan Radomil Holík, tentokráte však s programem „Tajemství lesa“. Dozvěděli jsme se opravdu spoustu zajímavého o různých druzích lesní zvěře a to i prostřednictvím přímého kontaktu s různým parožím, kožešinami či dalšími trofejemi, jak dokládají přiložené fotografie. Všichni přítomní nadšeně poslouchali a pokládali všetečné otázky. Informacemi nabitou atmosféru přerušilo až uvědomění si blížícího se času oběda.

Děkujeme panu Holíkovi a již nyní se těšíme na příští setkání.

Comments are closed.