Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Dne 12. prosince 2019 nás opět navštívily pracovnice Moravského zemského muzea, se kterým se naší škole podařilo navázat novou, zajímavou spolupráci. Předvánoční setkání se nemohlo týkat ničeho jiného, než období adventu, zejména pak času vánočnímu. Přítomné děti byly seznámeny s příběhem narození Ježíška, Marií i Josefem. Nechyběli ani tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar, včetně jejich vzácných darů – myrhy, kadidla a zlata. Děti měly příležitost prohlédnout si různé druhy betlémů, ať už dřevěné, z kukuřičného šustí či papírové. Jeden takový betlém pak společnými silami vyráběly a přiložené fotografie dokládají, že se opravdu povedl. Zkušeností byla také výzva cestovat vánočním stromem s míčkem až na jeho vrchol, chtělo to opravdu  dostatek trpělivosti. Děkujeme za příjemné adventní dopoledne a těšíme se na další společné setkání.

Comments are closed.