Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Dne 17. září 2019 nás navštívil pan Pavel Brož, pracovník Všeobecné zdravotní pojišťovny, s programem zaměřeným na prevenci úrazů a zranění s názvem „VZPoura úrazům“. Přítomné děti i žáci se dozvěděli, jak důležitá je pro život člověka páteř a v ní uložená mícha a jak moc jednoduché je si uvedená místa poranit. Někdy s nevratnými následky, jak tomu bylo a je i v případě přítomného pana Brože. Poučení o bezpečném chování přišlo nejen v průběhu povídání, ale také s názornými obrázky a ukázkami. Věříme, že program zaujal mladší i starší děti, jejich rodiče a a přinesl spoustu poučení při ochraně vlastního zdraví i života.

Comments are closed.