Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání Školské rady dne 7. října 2019

Datum: 7. října 2019

Místo: Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Přítomni: viz prezenční listina

 

Průběh jednání:

 1. zahájení ŠR, přívítání členů ŠR a hostů – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
 2. seznámení s programem ŠR – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
 3. pozvání na výstavy výtvarného projektu „Čarovné barvy země“ dne 9. října 2019 v 15.30 hodin v Teyschlově hale DN
 4. seznámení s „Pracovním plánem na školní rok 2019/2020“ – Mgr. Eva Šmikmátorová, zástupkyně pro ZŠ
 5. informace o „Výroční zprávě na školní rok 2018/2019“ a její schvalování prostřednictvím internetu – Mgr. Eva Šmikmátorová, zástupkyně pro ZŠ
 6. informace k problematice školních družin při našem zařízení – Mgr. Eva Šmikmátorová, zástupkyně pro ZŠ
 7. seznámení s personálními změnami ve škole – Mgr. Eva Šmikmátorová, zástupkyně pro ZŠ
 8. informace o činnostech školy a aktuálních akcích školy
 9. zprávy ze školství – pí. Kalinová
 10. diskuze – inkluze, přestavby nemocnice
 11. závěr

Předešlé

Další

Comments are closed.