Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání školské rady ze dne 10. června 2024

Datum: 10. června 2024

Přítomni: Mgr. Jana Galbová, Světlana Klesniaková, Mgr. Michaela Malá, Mgr. Gabriela Veselá, Mgr. Irena Vlahovičová

Nepřítomni: Mgr. Petr Hladík, PhDr. Jana Šífová, MUDr. Kateřina Slabá, Ing. Kateřina Kalinová

Host: PaedDr. Jana Stěničková, ředitelka školy

 

Průběh jednání školské rady:

  1. Mgr. Jana Galbová zahájila 2. zasedání školské rady ve školním roce 2023/2024.
  2. PaedDr. Jana Stěničková informovala o činnosti školy ve školním roce 2023/2024 O zařazení felinoterapie a zooterapie pod vedením paní ředitelky PaedDr. Jany Stěničkové a canisterapie s Mgr. Janou Balšínkovou. Dále o tvořivých dílnách pořádaných školou, Dni dětí, herní terapii (návštěvy ZŠ Jungmannova z Kuřimi), programu Veselé zoubky, divadelní představení pro děti, spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena a Misí naděje.
    O účasti ve výtvarných a literárních soutěžích (např. Dětský čin roku, Bezpečně v kyberprostoru, Čarovné barvy země), pořádání projektových dnů. Uskutečněním přednášek a besed (s Městskou policií Brno, Světový den včel apod.).
  3. PaedDr. Jana Stěničková zhodnotila své celé funkční období v pozici ředitelky MŠ a ZŠ při FN Brno, p.o. a rozloučila se se školskou radou.
  4. V plánu školy na příští rok je další spolupráce s našimi partnery, účast v soutěžích a připravování projektových dnů; pokračování v projektu MAP Brno (čternářská pre/gramotnost, environmentální výchova), do kterého se škola zapojila letos v březnu.
  5. Diskuse se zaměřila především na součastnou situaci ve škole – konkurznímu řízení na novou ředitelku školy, která by v nejbližších dnech měla být jmenována. Dále problémům s využíváním nemocničního prostoru pro účely školy (kabinet učitelek na Klinice dětských infekčních nemocí FN Brno, využívání skříní na Dětské oční klinice a využívání šatních skříněk pro učitelky MŠ) a zákazu zvířat na oslavách Dni dětí v Dětské nemocnici FN Brno.

 

Comments are closed.