Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání školské rady ze dne 11. října 2022

Datum: 11. října 2022

Místo: Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Přítomni: Mgr. Jana Galbová, Světlana Klesniaková, Mgr. Michaela Malá, Mgr. Gabriela Veselá, Mgr. Irena Vlahovičová, PhDr. Jana Šífová

Omluveni: Mgr. Petr Hladík, Ing. Kateřina Kalinová, MUDr. Kateřina Slabá

Host: PaedDr. Jana Stěničková

 

Průběh jednání:

  1. Zahájení a přivítání členů ŠR – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
  2. Seznámení s programem jednání ŠR – Mgr. Jana Galbová, předsedkyně ŠR
  3. Seznámení s „Pracovním plánem na školní rok 2022/2023“ – PaedDr. Jana Stěničková
  4. Informování o činnosti školy – uskutečněné akce ve společených prostorách školy, spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, divadelní představení, felinoterapie a další zooterapie pod vedením paní ředitelky PaedDr. Jany Stěničkové, canisterapie na odd. KDO pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Balšínkové – PaedDr. Jana Stěničková
  5. Informace o současné covidové situaci ve FN Brno a nemožnosti dlouhodobého plánování vzhledem k rychle měnícímu se stavu opatření – PhDr. Jana Šífová
  6. Výroční zpráva školy za školní rok 2021/2022 byla schválena bez připomínek – přítomní členové
  7. Členové ŠR byli pozváni na slavnostní vernisáž výtvarného projektu „Čarovné barvy země“ 20. října 2022 – PaedDr. Jana Stěničková
Comments are closed.