Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Zápis z jednání školské rady ze dne 7. června 2023

Datum: 7. června 2023

Přítomni: Mgr. Jana Galbová, Světlana Klesniaková, Mgr. Michaela Malá, Mgr. Gabriela Veselá, Mgr. Irena Vlahovičová, MUDr. Kateřina Slabá, Ing. Kateřina Kalinová

Omluveni: Mgr. Petr Hladík, PhDr. Jana Šífová

Host: Mgr. Eva Šmikmátorová

 

Průběh jednání školské rady:

  1. Mgr. Jana Galbová zahájila 2. jednání školské rady ve školním roce 2022/2023
  2. Mgr. Eva Šmikmátorová informovala o činnosti školy ve školním roce 2022/2023 – o zařazení felinoterapie a zooterapie pod vedením paní ředitelky PaedDr. Jany Stěničkové a canisterapie s Mgr. Janou Balšínkovou; dále o tvořivých dílnách pořádaných školou; Dni dětí; herní terapii (Veselé zoubky); divadelních představeních pro děti; spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Misí naděje; o účasti ve výtvarných a literárních soutěžích (Čarovné barvy země, Bezpečně v kyberprotoru, Dětský čin roku), pořádání projektových dnů (sv. Ludmila a sv. Václav, J. A. Komenský, Záložka do knihy spojuje školy, Halloween, Vánoce, Dr. Zdědil a pan Zdražil – finanční gramotnost, Světový den laskavosti, Motýlí zahrádka a Desatero pro primární prevenci); uskutečnění přednášek (Honza Trávníček – Nepál, Radomil Holík – E-liška, Ing. Vrabec – Čmeláci a Biologická ochrana přírody, Ing. Badová – Ze života včel)
  3. Mgr. Gabriela Veselá seznámila školskou radu s problematikou výuky na dětské psychiatrii
  4. V plánu školy na příští školní rok je spolupráce s našimi partnery, účast v soutěžích a připravování projektových dnů; zapojení do MAP Brno
  5. Diskuse se zaměřila především na problematiku dětí s psychosomatickým onemocněním a péči o tyto děti; Ing. Kateřina Kalinová informovala o možnosti zapojení do literární soutěže „Skrytá paměť Moravy“
  6. Členové školské rady byli pozváni na soutěžní výstavu dětských prací s názvem „Kočičí kamarád“, která se uskuteční ve dnech 10. – 11. června 2023 při příležitosti 82. a 83. Mezinárodní výstavy koček; akce se bude konat v KVIC Brno – Vinohrady, Bzenecká 4226/3 v Brně
Comments are closed.