Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Bezpečně v kyberprostoru

Dne 8. března 2019 proběhla na oddělení dětské psychiatrie přednáška „Bezpečně v kyberprostoru“. S tématy cyber-rooming (sexuální obtěžování mladistvích spojené s využitím internetu), cyber-stalking (cílený útok uživatele realizovaný různými komunikačními kanály), cyber-bullying (elektronická forma psychické šikany), hoaxing, spamming apod. přítomné žáky seznámil Mgr: Čoupek z Městské policie Brno. Danou problematikou pak žáci zpracovávali v rámci projektového vyučování.

Comments are closed.