Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Čarovné barvy země

Dne 17. října 2018 v prostorách Teyschlovy haly proběhla ve spolupráci se Slovanským hradištěm v Mikulčicích vernisáž výstavy „Čarovné barvy země“. Akce je vyhlašována a finančně zajištěna Jihomoravským kraje, organizačně soutěž zajišťuje Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace. Výstava se ve Fakultní nemocnici Brno konala již po páté, celkově se pak jednalo o XIII. ročních této akce. Soutěž „Čarovné barvy země“ je v České republice ojedinělým projektem ve svém kolektivním přístupu ke tvoření a pracovním materiálem – hliněnými pigmenty bez syntetických barev a pojidel. I tentokrát se zapojila do výtvarného tvoření naše škola obrázky „Šneci na cestách“ a „Na procházce s kočárkem“, oba získaly čestné umístění. Kulturního doprovodu celé akce se ujali pánové Pavel Slivka a Jan Klár. Přítomné děti obdržely závěrem akce drobné dárky.

Na slavnostním zahájení jsme přivítali i vzácné hosty. Za Fakultní nemocnici Brno se akce zúčastnila paní PhDr. Jana Šífová, asistentka náměstkyně pro nelékařské zdravotní pracovníky FN Brno. Za organizátory soutěže jsme vyslechli slova pana PhDr. Františka Synka, vedoucího Slovanského hradiště v Mikulčicích, pobočky Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace JMK. Slovo dostala i naše paní učitelka Eva Prosserová, která se společně s dětmi do výtvarné soutěže zapojila. Pan Ing. Tomáš Soukal, radní Jihomoravského kraje pro oblast kultury a památkové péče, který byl doprovázen dvěma dalšími kolegy, pak slavnostně vyhlásil IX. ročník soutěže. Pevně věříme, že i tento ročník obohatíme výtvarnými pracemi našich dětí a žáků.

Comments are closed.