Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Po roce jsme se dne 16. října 2019 opět setkali se zástupci Slovanského hradiště v Mikulčicích, abychom zahájili vernisáž výstavy uskutečněného IX. ročníku krajského projektu „Čarovné barvy země“. Celou akci moderovala paní Mgr. Hana Novotná, hudebně nás naladila skupina „Kamarádi“.  Úvodního slova se chopila paní ředitelka naší školy, PaedDr. Jana Stěničková, která následně předala slovo panu Ing. Tomáši Soukalovi, radnímu Jihomoravského kraje pro oblast kultury a památkovou péči.

 

Nechyběl ani příspěvek paní Mgr. Ireny Chovančíkové, ředitelky Masarykova muzea v Hodoníně, p.o., paní učitelky Evy Prosserové, která se do soutěže s dětmi zapojila. Zdravotnický personál svým proslovem zastoupila paní PhDr. Jana Šífová, asistentka náměstkyně pro nelékařské zdravotní pracovníky FN Brno. Přivítali jsme také paní JUDr. Sylvu Dohnálkovou, vedoucí oddělení kultury, paní Mgr. Ditu Friákovou z oddělení kultury a MUDr. Jitku Suskou, primářku LDN a interny Nemocnice Hustopeče a dlouholetou sponzorku naší školy.

 

Naše škola se tohoto projektu zúčastnila již po šesté a obrázek s názvem „Kočkohrátky“ získal krásné 5. místo v kategorii 4 – 6 let. Součástí akce bylo i slavnostní vyhlášení již X. ročníku celého projektu. Naše škola v něm zajisté nebude chybět.

O celé akci si můžete přečíst i příspěvek na stránkách Jihomoravské kraje. Jubilejní ročník výtvarné soutěže „Čarovné barvy země“.

 

Comments are closed.