Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

VZPoura úrazům – Bohunice

Dne 15. října 2019 proběhla na oddělení dětské psychiatrie přednáška „VZPoura úrazům“. Jedná se o projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR. Ti se snaží dětem a žákům problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Comments are closed.