Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Čarovné barvy země – slavnostní vyhlášení výsledků

Na základě pozvání Slovanského hradiště v Mikulčicích se dne 13. června 2019 paní učitelka Eva Prosserová a paní vychovatelka Bc. Eva Chmelařová zúčastnily slavnostního vyhlášení výsledků IX. ročníku výtvarného projektu „Čarovné barvy země“. Do Mikulčic přijely i některé předškolní děti naší školy, které malovaly obraz nominovaný na výhru. Děti doprovázeli jejich rodinní příslušníci.

Dopoledne byl pro přítomné děti připraven pestrý program s tvořivými dílnami – malování jílovými pigmenty na plátno i na tělo, rytmizace a zpěv s africkými bubny, navlékání korálků a výroba šperků, restaurování, drátování, ukázky archeologických vykopávek, modelování, mletí mouky, vyšívání, výroba keramiky na hrnčířském kruhu atd.

Všichni zúčastnění si prohlédli krásné prostory a krajinu Slovanského hradiště a z 30 metrové rozhledny s mapou v ruce vnímali krásná místa i v dalekém okolí.

V poledne byl pro všechny přítomné připravený výborný oběd, po něm pak následovalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, vše za doprovodu hudební skupiny „Šroti“. Naše škola oslavila velký úspěch – obraz „Kočkohrátky“ v I. kategorii (4 – 6 let) byl oceněn 5. místem. Děti byly odměněny diplomem, medailemi i krásnými dárky.

IX. ročníku výtvarné soutěže Čarovné barvy země se zúčastnilo přibližně 30 škol, 99 výtvarný děl, 380 soutěžících. Děti, rodiče i pedagogové si celý den parádně užili.

Comments are closed.