Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Čarovné barvy země

Aktivity začátku nového kalendářního roku byly značně poznamenány chřipkovou epidemií a vyhlášeným zákazem návštěv. Výstavu se nám podařilo nainstalovat ještě před tímto zákazem dne 4. ledna 2017, ale vernisáž se již nekonala. I přesto měla výstava „Čarovné barvy země“, konaná v termínu 4. ledna – 3. února 2017, vzniklá na základě krajského výtvarného projektu ve spolupráci se slovanským hradištěm v Mikulčicích, velký ohlas. Tato akce se u nás uskutečnila již potřetí a jsme rádi, že se na výstavě objevily i obrázky našich dětí z očního oddělení. Již nyní se těšíme na příště.

V rámci tohoto krajského výtvarného projektu „Čarovné barvy země“ se dne 17. ledna 2017 ve třídě naší školy konal výtvarný seminář. Školení se zúčastnilo 12 učitelů z různých škol Jihomoravského kraje. Součástí školení bylo seznámení s původem projektu, s výtvarným materiálem, jeho zpracováním a přípravou k vlastnímu tvoření, účastnice byly obeznámeny s různými technikami práce, které si samy vyzkoušely. Závěrem došlo ke zhlédnutí výstavy obrazů z tohoto projektu v hale DN.

Comments are closed.