Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

V úterý 24. ledna 2023 naši školu navštívil pan Radomil Holík ze vzdělávací agentury POCHOP se svou poloochočenou liškou obecnou jménem Coco. Ta převážnou část programu strávila na parapetu okna, odkud pozorovala všechny přítomné. Děti i dospělí se dozvěděli mnoho zajímavého o životě lišek, stavbě jejich těla, potravě či zvláštnostech liščího života. Zároveň byli všichni poučeni o zásadách bezpečného chování v liščí přítomnosti. Odvážnější z nás si mohli Coco závěrem vyčerpávajícího programu pohladit.

Děkujeme za milou liščí návštěvu, kterou si všichni zajisté plně užili.

 

Comments are closed.