Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

eTwinningový projekt „Moje oblíbená kniha“

Dne 24. dubna 2019 se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy „Moje oblíbená kniha“ v prostorách dětského oddělení Knihovny Jiřího Mahena v Brně a za hudebního doprovodu skupiny „Kamarádi“. Všechny vystavené obrázky vznikly na základě eTwinningového projektu v opakované spolupráci se Základnou školou s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Košice. Výstava prací zahraniční školy proběhla na podzim 2018.

Vlastní projekt byl realizován v průběhu téměř dvou školních roků a za tuto dobu se dětem na úseku mateřské školy podařilo vytvořit 40 krásných obrázků, ať už technikou kresby, malby či jednoduché grafiky. Obrázky znázorňují nejrůznější pohádky, příběhy, pohádkové postavy a výjevy z dětských encyklopedií. A jak je z přiložených fotografií patrné, knihy a knížky stále mají své pevně ukotvené másto v dětském světě. Vlastního zahájení výstavy se zúčastnilo množství pedagogů naší školy i z řad veřejnosti. Ostatním zájemcům je výstava přístupná až do 28. června 2019.

Comments are closed.