Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

felinoterapie v Uherském Hradišti

V rámci nově navázané felinoterapeutické spolupráce se Zlínským krajem jsme v pondělí 14. listopadu 2022 navštívili s našimi kočičkami „Centrum denních služeb pro seniory“ v Uherském Hradišti, které funguje pod záštitou Charity ČR. Organizace poskytuje ambulantní (denní) péči ve formě individuální pomoci a podpoře svých klientů. Kapacita zařízení je 10 osob a provozní doba je od 7-15.30 hodin. Vzhledem ke snížené soběstačnosti tamějších klientů byl náš program uzpůsobem podmínkám schůdným pro všechny s ohledem na jejich zdravotní stav a možnosti pohybu.

Za naši školu do Uherského Hradiště vyjela paní ředitelka PaedDr. Jana Stěničková a paní učitelka Mgr. Soňa Rynešová. A bez okolků můžeme říci, že „babičky a dědečkové“ doslova rozkvetli. Felinoterapeutický program naší školy je velmi zaujal a všichni se zapojili jak do kontaktu se samotnými kočičkami, tak i do doprovodných pracovních činností. Jak pro nás, tak pro klienty to byla nová zkušenost i obohacení. Budeme proto velice rádi, když v této spolupráci budeme pokračovat i v budoucnu.

Comments are closed.