Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

I v podzimních dnech pokračujeme i v oblasti minimální prevence. Opět za námi dne 15. listopadu 2017 přišli členové Hasičského záchranného sboru Brno – Líšeň, aby si s dětmi nejen popovídali o chování v případě požáru, ale také si spoustu věcí aktivně společně s dětmi vyzkoušeli. Děti byly obeznámeny s výstrojí i výzbrojí hasičů, dozvěděly se zásady chování při požáru nejen v jeho bezprostřední blízkosti a vyzkoušely si nácvik evakuace ze zakouřeného prostředí. Děkujeme příslušníkům HZS a těšíme se na příští setkání.

Comments are closed.