Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Hrajeme si s pohádkou

Dne 6. února 2018 si paní učitelka Ondráčková s paní učitelkou Dostálovou připravily pro děti za pomoci nově zakoupených pomůcek krátké divadelní představení „O dvanácti měsíčkách“. Děti byly nejprve s pohádkou seznámeny jejím poslechem za doprovodu hezkých obrázků, následně pak byly děti zapojeny do děje prostřednictvím zjednodušeného vyprávění. Děti si také upevnily znalost měsíců v roce a diferencovaly vhodné zařazení do příslušného ročního období. A protože vyrábění není nikdy dost – paní učitelky nás naučily skládat papírové košíčky, se kterými Maruška vyrážela na jahody.

Comments are closed.