Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Jako oživení osobnosti Jana Ámose Komenského, i jako připomínku „Dne učitelů“, navštívila paní učitelka Mgr. Jana Čalkovská dne 28. března 2018 v dobovém kostýmu „učitele národů“ jednotlivá oddělení nemocnice. Přítomné žáky seznámila s díly a myšlenkami tohoto člověka a připomněla tak nejedno jeho moudro – „Bez knih moudrosti nenajdete.“

Comments are closed.