Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Knihovna Jiřího Mahena – „Život detektiva“

Dne 21. února 2017 nás s velice zajímavým programem o životě a schopnostech detektivů opět navštívila slečna Pavla, pracovnice z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Děti byly seznámeny nejen s prací detektiva, ale také s jeho vytříbenými schopnostmi, které jsou pro jeho práci důležité, např. jeho smysly. Hmat jsme si vyzkoušeli poznáváním všedních i nevšedních předmětů v hmatovém pytlíku, snímali jsme vlastní otisky prstů, poznávali jsme stopy různých zvířat a vydali se i na stopovanou cestu plnou zajímavých úkolů, které nás dovedly až k cíli detektivní cesty – našli jsme opičku Rozárku, maskota dětského oddělení knihovny. Závěrem si každý vyrobil svůj vlastní průkaz detektiva. Děkujeme za hezky připravený program a těšíme se na příště.

Comments are closed.