Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Koblížek s Městskou policií

S pásmem o dopravní výchově v rámci všeobecné prevence nás dne 19. dubna 2018 navštívila paní Půčková, strážník Městské policie Brno, která za námi přijela z Dopravního hřiště Riviéra v Brně. Pomocí pohádky přítomné děti seznámila se základními pravidly bezpečného pohybu na chodníku, na silnici i při jejím překonávání, děti si upevnily reakce na barvy semaforu, vyzkoušely si správné přecházení přes silnici nejen na přechodě pro chodce. Bylo zajímavé i obeznámení s výstrojí strážníka, všem se asi nejvíce líbila pouta. Paní Půčková také zdůraznila důležitost reflexního oblečení, což příhodně podpořila zajímavými dotazy, za které děti dostávaly drobné odměny, zejména pak ve formě reflexních nálepek, odznaků a pásků. Děkujeme za poučné povídání a těšíme se na příští setkání.

Comments are closed.