Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mikulášská nadílka

Ani v letošním roce nezapomněl Mikuláš se svou družinou na malé i velké pacienty. Dne 5. prosince 2018 se opět konala Mikulášská besídka s nadílkou ve spolupráci s dlouhodobým partnerem školy, Studiem V ze ZUŠ Veveří. Setkání s Mikulášem, čerty a anděly začalo v 15.00 krátkou besídkou s vánočními koledami a drobnými čertovskými a andělskými soutěžemi v Teyschlově hale. Poté se Mikuláš vypravil na dlouhou cestu po všech odděleních, aby si od dětí vyslechl spoustu krásných básniček a písniček a na oplátku je podaroval drobnými dárky. A aby dárků nebylo málo, dostaly děti i balíčky s výtvarnými potřebami od MČ Brno – sever, kterou zastupoval tajemník pan Mgr. Michal Lipovský. Ani děti však nezůstaly pozadu, i ony darovaly drobné dárky, ať už andělovi, čertovi či samotnému Mikuláši. Celé odpoledne se mimořádně vydařilo, děkujeme V studiu za věrnou spolupráci a těšíme se již nyní na příští společné setkání.

Předešlé

Další

Comments are closed.