Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Dne 29. listopadu 2018 nás navštívil pan nadpraporčík David Chaloupka z oddělení prevence Policie ČR. Besedoval s dětmi na téma bezpečného chování chodce a cyklisty, dodržování pravidel v dopravních situacích a jak se chovat při kontaktu s neznámou osobou, nebo když se děti ztratí. U dětí si získal sympatie i důvěru, děti s ním spontánně a otevřeně komunikovaly, sdělovaly vlastní zkušenosti i zážitky, kdy jejich rodiče dodrželi, ale třeba také porušili pravidla a vyhlášky. Spontánnost a otevřenost dětí i milý přístup příslušníka policie k dětem přinesl kromě poučných informací i několik humorných chvilek. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další setkání.

Comments are closed.