Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Návštěva skleníku Dětské nemocnice

Žákyně interny 67 dne 7. června 2022 v rámci přírodopisu navštívily skleník v areálu Dětské nemocnice, kde vyslechly zajímavé vyprávění pana zahradníka o letničkách a trvalkách. Dotazy pak mířily hlavně na jejich životní podmínky. Následně si všechny žákyně mohly vybrat pár živých rostlin, které jim ještě několik dnů krášlily nemocniční pokoj, než si je odnesly domů.

Comments are closed.