Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Nezapomínáme ani na naše seniory

Po delší odmlce, která byla zapřičiněna zejména opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19, jsme se rozhodly k nám opět pozvat kolegyně, které z naší školy odešly do starobního důchodu. Překvapivě se nás v úterý 18. října 2022 sešlo poměrně dost na to, abychom si všechny mohly společně popovídat, zavzpomínat na stará léta a pochlubit se zážitky doby současné.

Paní ředitelka PaedDr. Jana Stěničková všechny přítomné přivítala a děti z neurologického oddělení přednesly a zazpívaly několik básniček a písniček. Atmosféru zajímavého odpoledne dokladují přiložené fotografie.

Comments are closed.