Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

výstava „Čarovné barvy země“

Ve čtvrtek 20. října 2022 se již po osmé v Teyschlově hale uskutečnila slavnostní vernisáž výtvarného projektu Jihomoravského kraje „Čarovné barvy země“, do kterého se pravidelně zapojujeme. Výstava tentokráte prezentovala obrazy z nesoutěžního ročníku školního roku 2019/2020 a soutěžního ročníku školní roku 2020/2021.O hudební vstupy v průběhu celého slavnostního odpoledne se postarala slečna Barbora Kalendová hrou na příčnou flétnu pod vedením PaedDr. Jolany Němcové z Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy.

Úvodního slova se ujala paní Mgr. Hana Novotná, všechny přítomné děti a hosty pozdravila i paní ředitelka naší školy PaedDr. Jana Stěničková. K přítomným hostům promluvil také pan Ing. Jiří Němec, předseda výboru pro životní prostředí a kulturu, který následně slavnostně vyhlásil XII. ročník tohoto zajímavého projektu.

Slova se poté ujala paní Mgr. Gabriela Dreslerová, vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích, pobočky Masarykova muzea v Hodoníně, p.o.; tu u mikrofonu vystřídala paní JUDr. Sylva Dohnálková, vedoucí oddělení kultury, paní Mgr. Hana Holubová a paní Mgr. Friáková, taktéž z oddělení kultury. Za naši školu ještě krátce o zážitcích ze samotného tvoření s přírodními jíly promluvila paní Bc. Eva Chmelařová, vychovatelka z oddělení ortopedie. Závěrečného slova se pak chopila vrchní sestra Kliniky dětské neurologie FN Brno, paní Bc. Martina Dvořáková.

Fotografie z této akce naznačují, že se jednalo opět o krásný kulturní zážitek.

Comments are closed.