Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

projekt „Motýlí zahrádka“

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola poprvé zapojila do projektu „Motýlí zahrádka“, v rámci kterého dochází k odchovu housenek motýlů babočky bodlákové. Celá akce se zdařila na jedničku, a proto jsme neváhali a do projektu se od té doby zapojujeme opakovaně.

Zpočátku bylo nutné nastudovat si potřebné informace, zakoupit pomůcky pro odchov a objednat certifikát k vlastnímu odběru housenek. A pak už jen čekat…

Na samotný balíček s housenkami vždy čekáme opravdu nedočkavě. Až se konečně objeví – s razítkem britské královské pošty a s živým obsahem. Od té chvíle nejen my, učitelky, ale zejména hospitalizované děti, chodíme pozorovat drobná stvoření, které den ode dne rostou a rostou a také postupně mění svou podobu. Pokaždé je to neskutečné, fascinující, úchvatné…

V průběhu této úžasné podívané realizuje paní učitelka Mgr. Kateřina Mudráková projektovou dílnu „Hrajeme si s motýly“. Každý rok se mění její vlastní obsah, ať už se jedná o pouhé výtvarné činnosti nebo „vědecky“ a badatelsky zaměřené činnosti s množstvím speciálních pomůcek a materiálů, které nejen v souvislosti s touto akcí pořizujeme.

Celý projekt je každoročně ukončen slavnostním vypuštěním vylíhnutých motýlů do volné přírody. Akce se těší velké pozornosti nejen ze strany hospitalizovaných dětí, ale také zdravotnického personálu. Jsme velice rádi, že si prostřednictvím tohoto projektu můžeme do nemocničního prostředí přinést další kousek živé přírody.

Comments are closed.