Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

projekt „V pyžamech za kočkou“

Od roku 2002 se při pobytu v Dětské nemocnici mohou děti setkávat s živými kočkami v rámci felinoterapeutických setkání. Jedná se o jednu z forem zooterapie a funguje jako podpůrné působení na děti pomocí živých koček. V průběhu těchto setkání se děti o kočkách dozví opravdu hodně, třeba čím se živí, jak se o ně starat, jaké mají nemoci. Samozřejmostí je pak i přímý kontakt s živou kočkou. Zážitky z felinoterapie pak děti ztvárňují  i výtvarně. A protože jsme v nemocnici, chodíme často za kočičkami v pyžamku nebo noční košili, odtud pak tedy název celého projektu „V pyžamech za kočkou“.

Vzniklá výtvarná díla dosáhla úctyhodného počtu 150 a děti na nich pracovaly v průběhu celého II. pololetí školního roku 2017/2018. Výstava všech prací proběhla ve dnech 30. června – 1. července 2018 v sálech Kongresového centra BVV a konala se v rámci Mezinárodní výstavy koček s finanční podporou úřadu Jihomoravského kraje a pod záštitou náměstka hejtmana, pana Mgr. Marka Šlapala. Vystavené obrázky byly vyhodnoceny odbornou porotou dvou brněnských výtvarnic a děti za ně obdržely krásné, hodnotné dárky.

Comments are closed.