Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

projektový den „Vynález knihtisku“ na oddělení interny 67

Na oddělení interny 67 proběhl dne 24. ledna 2022 projektový den zabývající se vynálezem knihtisku. Paní učitelka žákům krátce za doprovodu prezentace povykládala něco málo z historie vývoje písma – žáci se tak dozvěděly o prvopočátcích klínového písma v Mezipotámii, o bambusových svitcích v Číně, které byly postupně nahrazeny psaním na hedvábí, které však bylo vzhledem ke značné finanční náročnosti nahrazeno Čínany „vynalezeným“ papírem, jehož tajemství výroby si tento národ tajil celých tisíc let. Až poté se díky Arabům dostal papír i do Evropy. Hlavním jádrem tématu však byl vynález knihtisku Johannem Guttenbergem kolem roku 1420. Práci s dobovou tiskárnou žáci shlédli v krátkém filmu, později si sami vyzkoušeli princip tisku technikou monotopypu. Tvůrčí práce se všem dařila a také líbila.

 

Comments are closed.