Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola
při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace

Šablony I. – ZŠ při FN Brno 22

číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007208

zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017

ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

délka realizace projektu: 24 měsíců

výše podpory: 620 890 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z následujících oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů v ZŠ a ve spolupráci s rodiči žáků ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení týmu školy o školního asistenta, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a prohloubení spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Školní asistent – personální podpora ZŠ: cílem této aktivity je poskytnou dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole; aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv: cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ: cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi

 

Comments are closed.